Festival Huế

Festival Huế là lễ hội đương đại đầu tiên ở Việt Nam được phát triển trên khái niệm mới về lễ hội, lấy mô hình Festival của các thành phố nổi tiếng trên thế giới làm hình mẫu tổ chức. Là sự kiện văn hóa du lịch đặc thù, diễn ra 2 năm một lần với qui mô quốc gia, quốc tế từ năm 2000 đến nay, Festival Huế trở thành nơi qui tụ, gặp gỡ đặc sắc của nhiều chương trình nghệ thuật, đại diện và mang dấu ấn khác nhau của nhiều nền văn hóa trên thế giới.
pin
Depart from
From date

Mobile application

Download application

line

or scan QRCode

Android

line

iOS