Du lịch sinh thái

Việt Nam với lợi thế có chiều dài bờ biển, rừng núi hoang sơ với nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia và nhiều rừng cấm, đó là những di sản thiên nhiên của quốc gia, chứa đầy tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái. Bởi vậy, Du lịch sinh thái luôn là loại hình du lịch được Vietravel đầu tư lâu dài, gắn kết với tài nguyên thiên nhiên và văn hoá bản địa gắn với giáo dục môi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương.
pin
Depart from
From date
  Ho Chi Minh City 15 tours departing at your chosen time
  Deluxe
Mekong Delta: My Tho - Thoi Son - Ben Tre - Can Tho
4.22/5 in 416 evaluation
code
Tour code: NDSGN831-029-060620XE-D
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 06/06/2020
clock
Time: 05:45
price
Price: 68 USD
date
Number of days: 2
Depart from: Ho Chi Minh City
  Hot deal
Mekong Delta: My Tho - Thoi Son - Ben Tre (Special deal)
4.45/5 in 390 evaluation
code
Tour code: NDSGN863-014-070620XE-V-F
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 07/06/2020
clock
Time: 06:00
price
Price: 17 USD
date
Number of days: 1
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
South of Vietnam: Phu Quoc - Hotel 4 Star - Hon Thom Nature Park
4.36/5 in 408 evaluation
code
Tour code: NDSGN858-033-110620VJ-D-F
chair
Seat Availability: 2
date
Date of departure: 11/06/2020
clock
Time: 07:30
price
Price: 145 USD
date
Number of days: 3
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
Mekong Delta: Bac Lieu - Ca Mau - Can Tho
4.39/5 in 393 evaluation
code
Tour code: NDSGN845-015-120620XE-D
chair
Seat Availability: 6
date
Date of departure: 12/06/2020
clock
Time: 04:30
price
Price: 124 USD
date
Number of days: 3
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
Mekong Delta: My Tho - Thoi Son - Ben Tre - Can Tho
4.54/5 in 379 evaluation
code
Tour code: NDSGN831-030-130620XE-D
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 13/06/2020
clock
Time: 05:45
price
Price: 68 USD
date
Number of days: 2
Depart from: Ho Chi Minh City
  Value
South of Vietnam: Phu Quoc - Hotel 3 Star - Hon Thom Nature Park
4.33/5 in 411 evaluation
code
Tour code: NDSGN858-027-130620VJ-V-F
chair
Seat Availability: 4
date
Date of departure: 13/06/2020
clock
Time: 09:30
price
Price: 141 USD
date
Number of days: 3
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
South of Vietnam: Phu Quoc - Hotel 4 Star - Hon Thom Nature Park
4.17/5 in 431 evaluation
code
Tour code: NDSGN858-027-130620VJ-D-F
chair
Seat Availability: 2
date
Date of departure: 13/06/2020
clock
Time: 09:30
price
Price: 158 USD
date
Number of days: 3
Depart from: Ho Chi Minh City
South of Vietnam: Phu Quoc - Hotel 4 Star - Hon Thom Nature Park
4.69/5 in 360 evaluation
code
Tour code: NDSGN858-038-130620VN-D-1
chair
Seat Availability: 6
date
Date of departure: 13/06/2020
clock
Time: 10:55
price
Price: 184 USD
date
Number of days: 3
Depart from: Ho Chi Minh City
  Value
South of Vietnam: Phu Quoc - Hotel 3 Star - Hon Thom Nature Park
4.63/5 in 365 evaluation
code
Tour code: NDSGN858-038-130620VN-V
chair
Seat Availability: 6
date
Date of departure: 13/06/2020
clock
Time: 10:55
price
Price: 158 USD
date
Number of days: 3
Depart from: Ho Chi Minh City
  Hot deal
Mekong Delta: My Tho - Thoi Son - Ben Tre (Special deal)
4.65/5 in 364 evaluation
code
Tour code: NDSGN863-015-140620XE-V-F
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 14/06/2020
clock
Time: 06:00
price
Price: 13 USD
date
Number of days: 1
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
 South of Vietnam: Phu Quoc Vinoais 4 star
4.6/5 in 373 evaluation
code
Tour code: NDSGN858-043-180620VN-D-F
chair
Seat Availability: 6
date
Date of departure: 18/06/2020
clock
Time: 06:20
price
Price: 188 USD
date
Number of days: 3
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
Mekong Delta: Bac Lieu - Ca Mau - Can Tho
4.58/5 in 375 evaluation
code
Tour code: NDSGN845-016-190620XE-D
chair
Seat Availability: 6
date
Date of departure: 19/06/2020
clock
Time: 04:30
price
Price: 124 USD
date
Number of days: 3
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
South of Vietnam: Phu Quoc - Hotel 4 Star - Hon Thom Nature Park
4.45/5 in 393 evaluation
code
Tour code: NDSGN858-038-190620VJ-D-F
chair
Seat Availability: 6
date
Date of departure: 19/06/2020
clock
Time: 07:30
price
Price: 158 USD
date
Number of days: 3
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
Mekong Delta: My Tho - Thoi Son - Ben Tre - Can Tho
4.62/5 in 366 evaluation
code
Tour code: NDSGN831-031-200620XE-D
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 20/06/2020
clock
Time: 05:45
price
Price: 68 USD
date
Number of days: 2
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
South of Vietnam: Phu Quoc - Hotel 4 Star - Hon Thom Nature Park
4.56/5 in 376 evaluation
code
Tour code: NDSGN858-035-200620VJ-D-F
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 20/06/2020
clock
Time: 07:30
price
Price: 163 USD
date
Number of days: 3
Depart from: Ho Chi Minh City
« 1 2 3 4 5 6 »

Mobile application

Download application

line

or scan QRCode

Android

line

iOS