Biển Đảo

Cùng Vietravel thỏa sức tận hưởng nắng gió mùa hè, thưởng thức hải sản tươi ngon. Check in ngay tại những bãi biển đẹp nhất hành tinh Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo tới Phan Thiết, Bình Châu.
pin
Depart from
From date
  Ho Chi Minh City 15 tours departing at your chosen time
  Hot deal
 Nha Trang - Vinpearl Land
3.92/5 in 469 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-002-040620XE-D-H
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 04/06/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 120 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Hot deal
 Nha Trang - Vinpearl Land - Hotel 3*
4.3/5 in 413 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-002-040620XE-V-H-1
chair
Seat Availability: 8
date
Date of departure: 04/06/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 103 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Hot deal
 Nha Trang - Vinpearl Land
4.43/5 in 390 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-011-110620XE-D-F
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 11/06/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 120 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Hot deal
 Nha Trang - Vinpearl Land - Hotel 3*
4.6/5 in 371 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-011-110620XE-V-F-8
chair
Seat Availability: 8
date
Date of departure: 11/06/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 103 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
 Nha Trang - Vinpearl Land
4.64/5 in 368 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-003-180620XE-D-H
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 18/06/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 120 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Hot deal
 Nha Trang - Vinpearl Land - Hotel 3*
4.66/5 in 364 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-003-180620XE-V-H-1
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 18/06/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 103 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Hot deal
 Nha Trang - Vinpearl Land
4.65/5 in 367 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-012-250620XE-D-H
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 25/06/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 120 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Hot deal
 Nha Trang - Vinpearl Land - Hotel 3*
4.68/5 in 361 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-012-250620XE-V-H-1
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 25/06/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 103 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Hot deal
 Nha Trang - Vinpearl Land - Hotel 3*
4.62/5 in 366 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-004-020720XE-V-H-1
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 02/07/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 103 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
 Nha Trang - Vinpearl Land
4.66/5 in 362 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-004-020720XE-D-H
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 02/07/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 120 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Hot deal
 Nha Trang - Vinpearl Land - Hotel 3*
4.64/5 in 364 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-005-160720XE-V-H-1
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 16/07/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 103 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
 Nha Trang - Vinpearl Land
4.68/5 in 361 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-005-160720XE-D-H
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 16/07/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 120 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
 Nha Trang - Vinpearl Land
4.67/5 in 361 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-006-230720XE-D-H
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 23/07/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 120 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Hot deal
 Nha Trang - Vinpearl Land - Hotel 3*
4.69/5 in 360 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-006-230720XE-V-H-1
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 23/07/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 103 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
  Deluxe
 Nha Trang - Vinpearl Land
4.67/5 in 361 evaluation
code
Tour code: NDSGN6126-007-300720XE-D-H
chair
Seat Availability: 9
date
Date of departure: 30/07/2020
clock
Time: 05:00
price
Price: 120 USD
date
Number of days: 4
Depart from: Ho Chi Minh City
« 1 2 »

Mobile application

Download application

line

or scan QRCode

Android

line

iOS