pin

Nha Trang - Hotel 5*

Vietravel Nha Trang - Hotel 5* Nha Trang - Biển Nhũ Tiên - Làng Yến Mai Sinh - Hòn Lao - Đảo Khỉ - I Resort - VinWonders (Khách Sạn 5* Virgo) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay NDSGN5058-055-100720VJ-D-F Nha Trang - Biển Nhũ Tiên - Làng Yến Mai Sinh - Hòn Lao - Đảo Khỉ - I Resort - VinWonders (Khách Sạn 5* Virgo) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay 4.39 5 398 0 0 0 VND
  NDSGN5058-055-100720VJ-D-F
  705     126     0
Departure:
10/07/2020     
Duration:
3 Days
Place of departure:
Ho Chi Minh City
0 USD
Seat Availability: 0
Best price when Registering and paying online
-9 USD
Seat Availability: 0
Do you need support?
 
Similar tours
loading
 

Mobile application

Download application

line

or scan QRCode

Android

line

iOS