Flight information

Date of departure: 28/06/2019 06:00 arrival: 28/06/2019 07:20 Flight: VJ302
Date of arrival: 02/07/2019 20:35 arrival: 02/07/2019 21:45 Flight: VJ631

  Information of gathering

Date and time of gathering 28/06/2019 04:00
Place of gathering Airport

  Price & Surcharge for single rooms

Tourist type Price Land tour
Adult (From 12 years old and older) 429 USD 300 USD
Children (From 5 years old to under 12 years old) 322 USD 300 USD
Kid (From 2 years and under 5 years old) 193 USD 0 USD
Baby (Under 2 years old) 9 USD 0 USD
Surcharge for single rooms 77 USD 77 USD

  Note

Liên hệ: Tổng đài tư vấn 1900 1839 từ 08:00 - 23:00 . Vé máy bay không hoàn, không dời đổi, sai tên hoặc hủy vé mất phí 100%