North of Vietnam: Van Don - Ha Long

Vietravel North of Vietnam: Van Don - Ha Long Hải Phòng – Vịnh Hạ Long - Thiền Viện Cái Bầu (Khách sạn 3*, Nửa ngày tự do, Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay NDSGN197-025-040920VJ-V Hải Phòng – Vịnh Hạ Long - Thiền Viện Cái Bầu (Khách sạn 3*, Nửa ngày tự do, Khách sạn 3 sao) - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay 4.67 5 364 4990000 4990000 25 VND
  NDSGN197-025-040920VJ-V
  587     126     0
Departure:
04/09/2020     
Duration:
3 Days
Place of departure:
Ho Chi Minh City
214 USD
Seat Availability: 25
Do you need support?
 
Similar tours
loading
 

Mobile application

Download application

line

or scan QRCode

Android

line

iOS