pin

Northeast of Vietnam: Ha Giang - Lung Cu - Dong Van - Ma Li Leng - Meo Vac - Cao Bang - Ban Gioc Waterfall - Ba Bể

Vietravel Northeast of Vietnam: Ha Giang - Lung Cu - Dong Van - Ma Li Leng - Meo Vac - Cao Bang - Ban Gioc Waterfall - Ba Bể Hà Nội - Đông Bắc: Hà Giang - Vị Xuyên - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay NDSGN153-054-180920VJ-V Hà Nội - Đông Bắc: Hà Giang - Vị Xuyên - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Mèo Vạc - Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Hồ Ba Bể - Việt Nam Dưới Cánh Chim Bay 4.59 5 380 8290000 8290000 6 VND
  NDSGN153-054-180920VJ-V
  638     126     0
Departure:
18/09/2020     
Duration:
6 Days
Place of departure:
Ho Chi Minh City
356 USD
Seat Availability: 6
Do you need support?
 
Similar tours
loading
 

Mobile application

Download application

line

or scan QRCode

Android

line

iOS